DYREKCJA    SZKOŁA PODSTAWOWA   GIMNAZJUM   PRZEDSZKOLE 

 

 

Nasz adres: Zespół Szkół w Sokołach
ul. Kościelna 5
18-218 Sokoły
zsz@poczta.onet.pl